Projekter i Viborg Egnens Handelsråd

Viborg Egnens Handelsråd står bag nedenstående projekter og aktiviteter i Viborg Kommune. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Informationsskilte ved indfaldsvejene til kommunens handelsbyer
Viborg Egnens Handelsråd står i samarbejde med markedsføringsgruppen i Viborg Kommune bag opsætningen af informationsskilte ved indfaldsvejene til kommunens handelsbyer. Målet med skiltene er at højne standarden for gæste- og borgerinformation. Handelsforeningerne i byerne har påtaget sig ansvaret for at sikre at skiltene vedligeholdes og opdateres, herunder stå for booking af tider til skiltene. Læs mere om booking af skiltene her: (Simon Qvist Apel har lavet materiale til jeres hjemmeside vedr. booking af skilte. Jeg har desværre ikke linket her).

Juleudsmykning
Viborg Egnens Handelsråd forestår, efter aftale med Viborg Kommune, juleudsmykning i det offentlige rum i en række byer, som har flere end 1.000 indbyggere. Helt konkret varetager handelsrådet opgaven med at opstille juletræer i Viborg, Bjerringbro, Karup, Møldrup, Stoholm, Ørum, Rødkærsbro, Skals, Løgstrup, Frederiks og Hald Ege.

Grønne butikker
Viborg Egnens Handelsråd har netop fremsendt en ansøgning til Viborg Kommune om indførelse af Grønne Butikker i Viborg Kommune. Målsætningen med projektet er at der ved udgangen af 2015 er etableret 100 Grønne Butikker i kommunen. Konceptet ”Grønne butikker” bygger på en grundig energi- og miljøgennemgang af den enkelte butik med efterfølgende forslag til forbedringer. Butikken modtager så et ”Grønt diplom” og forpligter sig derefter til at arbejde videre med mindst 3 indsatser inden for områderne klima, energi og miljø samt at gennemføre eller deltage i mindst 1 miljøkampagne årligt.
Diplomet skal fornys hvert år, hvor der følges op på indsatsområderne.

Sidst opdateret: 29.05.2013