Om os

Viborg Egnens Handelsråd har til formål at fremme handel og service i Viborg Kommune samt fremme samarbejdet mellem de til enhver tid eksisterende handelsstandsforeninger i Viborg Kommune. Viborg Egnens Handelsråd er en samlende forening, der uden politisk tilknytning og uafhængig af særinteresser har til formål at forestå et aktivt samarbejde mellem handelsforeninger i Viborg Kommune, så handelsstandens interesser i forhold til Viborg Kommune bliver varetaget så effektivt som muligt.

For at opfylde dette formål påhviler det foreningen:

  • at markedsføre Viborg Kommune som et attraktivt handelsområde
  • at fremme og øge afsætningsmulighederne for handels- og serviceerhverv
  • at formidle et samarbejde mellem handels- og serviceerhverv
  • at fremme offentlighedens forståelse for vilkår og vækstbetingelser for handels- og serviceerhverv
  • at varetage fællesinteresser i forhold til de kommunale beslutningstagere og fungere som handlens samlede talerør i Viborg Kommune.

Som medlemmer kan optages handelsstandsforeninger i Viborg Kommune.

Viborg-egnens Erhvervsråd og Viborg Handel varetager i fællesskab sekretariatsfunktionen for Viborg Egnens Handelsråd.

Sidst opdateret: 25.05.2013