Møldrup

Handelsbyen Møldrup
Møldrup ligger i hjertet af Himmerland, hvor hovedvejene Viborg - Aalborg og Hobro - Skive krydser og med korte afstande (20, 60, 20 og 30 km) til disse byer. Byen er grundlagt i 1893 ved  Viborg-Løgstør jernbanen, som dog nu er blevet nedlagt og erstattet med Himmerlandsstien. En cykel/gangsti som strækker sig fra Viborg til Løgstør med lyngklædte bakker, smukke å-dale og skønne skove. Himmmerlandsstien fører gennem Møldrup by, hvor der er mulighed for at holde rast ved de opsatte borde og bænke. Har man lyst til en dejlig kop kaffe og brød, kan det købes hos den lokale bager, og der er selvfølgelig også mulighed for indkøb i byens øvrige forretninger.

Ved kommunalreformen i 1970 blev Møldrup administrationsby i den nye Møldrup Kommune, som så ved den seneste kommunalreform blev en del af Viborg Kommune og udgør så nu den nordligste del af kommunen.

Møldrup by har ca. 1300 indbyggere og er et velfungerende bysamfund med folkeskole op til 9. klasse, SFO, børnehave, ungdomsklub og skovbørnehave. Derudover er idræts-, fritids- og kulturaktiviteter for enhver smag og alle aldersgrupper - med aktive idrætsforeninger indenfor de fleste sportsgrene, som råder over idrætshal og sportsbaner til fodbold, tennis, BMX, petanque, kroket o.s.v.  Også kulturlivet er godt repræsenteret med flere koncerter årligt, en spændende amatørteaterforening og en aktiv borgerforening.

Møldrup handel:
Møldrup Handelsstandsforening blev oprettet i 1976, og foreningens medlemmer er i dag en blanding af
butikker, håndværkere og service-erhverv  i området, som i fællesskab støtter/afholder arrangementer for at opretholde et aktiv handels- og erhvervsliv.

Handelsstandsforeningens aktiviteter:

  • Open By-Night  - salgs/markedsføringsarrangement
  • gratis kaffebord i Revlingefest-ugen (i forbindelse med Mørkedale løbet)
  • gratis grillpølser i Revlingefest-ugen (i forbindelse med bilorienteringsløb)
  • julebelysning i Møldrup by
  • skilte ved indfaldsvejene og INFO-skilt bymidten
  • deltagelse i projekter med udvikling af byen
  • aktiv deltager i Viborg Egnens Handelsråd
Sidst opdateret: 03.04.2014