Fakta om detailhandel

Detailhandlen i Viborg Kommune kortlægges netop nu af Cowi. Resultaterne af analysen bliver offentliggjort snarest på denne side. Læs mere om analysen nedenstående.

Viborg Kommune tager temperaturen på handelslivet
Kommune og handelsråd samarbejder om at kortlægge detailhandelen i hele Viborg Kommune.

Viborg Kommune har besluttet at få udarbejdet en analyse af detailhandelen i kommunen. Analysen gennemføres i samarbejde med Viborg Egnens Handelsråd og vil vise, hvordan detailhandelen i de forskellige dele af kommunen har udviklet sig siden 2007.

Kommunens planlægning af detailhandel skal revideres bl.a., fordi Viborg som led i frikommuneforsøget har fået større frihedsgrader ved planlægningen af, hvor detailhandel må placeres. Analysen vil indgå som en del af grundlaget for en kommende revision af detailhandelsplanlægningen.

- Vores status som frikommune giver en række friheder i forhold til planlægning af detailhandel uden for bymidten, siger borgmester Søren Pape Poulsen og fortsætter:
- Samtidig skal vi balancere denne frihed over for, at vi naturligvis stadig ønsker gode betingelser for handelslivet i bymidten. Her vil detailhandelsanalysen kunne give os nogle bud på, hvordan vi bedst muligt opnår den balance.

Afdækning af udviklingstendenser
- Detailhandlen gennemgår i disse år en stor forandring, siger formand for Viborg Egnens Handelsråd, Ejner Bank Andreasen, der hilser det velkomment, at Viborg Kommune nu i samarbejde med handelsrådet iværksætter en analyse, der kan afdække udviklingen.

Ejner Bank Andreasen mener, at analysen vil være et godt redskab for både handelsliv og kommune og tilføjer:
– Den seneste analyse er fra 2007, og siden da er der løbet meget vand i åen. Lukkeloven er afskaffet, og internethandlen i stærk fremgang.

Data fra alle butikker
Analysen udarbejdes af konsulentvirksomheden COWI, der i de kommende uger vil indsamle data om detailhandelen i hele Viborg Kommune. De vil bl.a. aflægge besøg i alle butikker for at indhente omsætningstal og for at registrere butikkernes størrelser.

De indsamlede data vil bl.a. indgå i beregninger, hvor omsætningen i kommunens dagligvare- og udvalgsvarebutikker ses i sammenhæng med forbrugspotentialet hos kommunens borgere. Dermed vil analysen give et indtryk at kommunens handelsbalance.

Analysen forventes færdig i slutningen af maj 2013 og vil herefter blive forelagt Byrådet som led i grundlaget for beslutningen om, hvordan detailhandelsplanlægningen skal ændres.

Yderligere oplysninger:
Karl Johan Legaard, planchef, Viborg Kommune, tlf. 87 88 55 50, e-mail: kjl@viborg.dk
Ejner Bank Andreasen, formand for Viborg Egnens Handelsråd, tlf. 20 76 41 68, e-mail: ebafdf@gmail.com

Sidst opdateret: 25.05.2013